ARCHICAD BIM software

ARCHICAD, pionier van de  BIM gedachte

Omdat ARCHICAD vanaf het begin ontwikkeld is door architecten voor architecten werkt het programma zoals een architect denkt en ontwerpt.
Je tekent objecten (muren, vloerplaten, ramen, deuren, dak …), je past ze nadien aan, wijzigt nog een paar details… ARCHICAD houdt alle niveaus up to date. Waar je ook aanpassingen uitvoert – in het grondplan, in de doorsnedes, op de gevels, rechtstreeks in het 3D-model of, voor heel wat zaken, zelfs in de meetstaat – de wijzigingen worden altijd overal doorgevoerd.
Met andere woorden alle informatie over het bouwwerk is opgeslagen in het “Bouw Informatie Model” (BIM).

Doordat nagenoeg alle informatie over het bouwwerk centraal is opgeslagen in het BIM-model wordt ook een nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende bouwpartners mogelijk (OPEN BIM).

 

Ontwerpen, visualiseren en documenteren

ontwerpen, visualiseren & documenteren

Iedere architect met een passie voor architectuur en design kan met ARCHICAD de meest complexe vormen ontwerpen en modelleren en ze later makkelijk wijzigen zonder toegevingen te moeten doen op gebied van kwaliteit en nauwkeurigheid.
Met ARCHICAD maak je een virtueel 3D Bouw Informatie Model en alle nodige documenten, plannen en doorsneden zijn door dit model met elkaar gerelateerd.
ARCHICAD maakt het mogelijk creatieve vrijheid te combineren met de efficiëntie van BIM.

 

Samenwerken intern en extern

Dankzij ARCHICAD’s state-of-the-art BIM Server™ is het mogelijk overal samen te werken, zowel intern, binnen het eigen kantoor als extern, via internet, met andere bureaus overal ter wereld.

Doordat alle data op een centrale plaats staan (de BIM server) kan iedereen op elk moment de laatste stand van zaken zien. Het bijwerken van projectdata gaat heel snel omdat door de revolutionaire “Delta Server™ technologie” alleen de gewijzigde elementen verzonden worden van en naar de BIM Server™. Ook bibliotheken zijn centraal beheerd zodat alle teamleden dezelfde objecten gebruiken. Zelfs als de internetverbinding even zou uitvallen, kan er offline gewerkt worden; de wijzigingen kunnen dan later doorgezonden worden.

Door de verdere ontwikkeling van IT zal met behulp van BIM een nieuwe vorm van samenwerken tussen de verschillende bouwpartners mogelijk worden.

 

Renoveren

ArchiCAD 17, Renoveren

Renovatie wordt steeds belangrijker in het bouwbedrijf. Voor de architect vraagt het opstellen van een renovatiedossier heel wat meer werk dan het opmaken van een nieuwbouwdossier van een vergelijkbaar budget. Bestaande toestand, afbraak en nieuw te bouwen moeten duidelijk beschreven en getekend worden.
In de praktijk komt het erop neer dat er minstens twee aparte tekeningen nodig zijn, één voor de bestaande toestand met aanduiding van de af te breken delen, en één met de toestand na afloop van het nieuw te bouwen gedeelte met duidelijke aanduiding van de oorspronkelijke delen van het gebouw. Tot hiertoe werden deze plannen meestal getekend in twee aparte bestanden zonder enige rechtstreekse verbinding.
Het spreekt vanzelf dat het aanbrengen van wijzigingen tijdens het ontwerpproces (en die zijn er altijd) met zulk een werkwijze een zeer tijdrovende bezigheid is. Elke ingreep moet immers op elk van de twee aparte bestanden uitgevoerd worden. Consistentie is hier een tijdrovende opgave.
Soms werd de oplossing gezocht met een ingewikkeld en omslachtig “layersysteem” om zo het bestaande, de af te breken delen en het nieuw te bouwen te onderscheiden en de combinaties ervan te visualiseren.

Met de renovatietool van ARCHICAD behoort dit kluwen definitief tot het verleden. Het principe is eenvoudig: elk bouwelement krijgt een bijkomende wijzigbare eigenschap die los staat van het layersysteem: het is ofwel “Bestaand”, ofwel “Af te breken”, ofwel “Nieuw te bouwen”.

Met het “Renovatiefilter” kan je dan kiezen welke combinatie van deze drie groepen gevisualiseerd wordt: bv. bestaand met de af te breken delen, of nieuw te bouwen samen met het bestaande dat niet afgebroken werd, enz.
Voor elke combinatie afzonderlijk kan je vrij kiezen hoe de elementen van deze drie groepen worden uitgebeeld:

  • voor de opdrachtgever kan je een aanschouwelijk beeld van het eindresultaat geven door het bestaande en het nieuw te bouwen op dezelfde manier weer te geven
  • voor de aannemer toon je dat zelfde plan met een duidelijk onderscheid tussen de bestaande en de nieuwe onderdelen van het gebouw

De instelmogelijkheden van de weergave gelden niet alleen voor het grondplan. Ook voor de doorsneden, de aanzichten en de 3D-voorstellingen kan men een zelf definieerbare weergave instellen die gestuurd wordt door het renovatiefilter.
Met de “Renovatietool” heeft ARCHICAD een baanbrekende bijdrage geleverd om het opstellen van een toch altijd ingewikkeld renovatiedossier sterk te vereenvoudigen.