SimaCALC

maakt een gedetailleerde en samenvattende meetstaat volgens lastenboeknummering

SimaCALC met Prijsraming

RAMING

Mede door de nieuwe ARCHICAD template van Simatek en de vernieuwde SimaBIB, kan SimaCALC geheel automatisch een betrouwbare en goed controleerbare gedetailleerde en samenvattende meetstaat genereren die geordend is volgens lastenboeknummering.

  • SimaCALC voorziet een systeem voor het toevoegen van artikelen die niet getekend worden. (Inrichting van de werf, Bronbemaling, enz…maar ook zaken die in een vroege fase van het ontwerp redelijk nauwkeurig kunnen geraamd worden zonder dat ze getekend zijn)  – Worden deze zaken in een latere fase van het ontwerpproces toch getekend, dan wordt de architect erop gewezen dat de aangeduide artikelen mogelijk dubbel gerekend worden.
  • Externe gegevens van de Ingenieur stabiliteit en technieken worden automatisch opgenomen en geordend in het geheel van de meetstaat en de raming.
  • SimaCALC voegt berekeningsformules toe voor die artikelen waar het nodig is om de gegevens uit ArchiCAD te verwerken zodat zij in overeenstemming zijn met de lastenboekbeschrijving.
  • SimaCALC koppelt een externe prijzendatabase aan de gedetailleerde en samenvattende meetstaat zodat ook een zeer gedetailleerde en duidelijke raming bekomen wordt.
  • SimaCALC geeft een speciale lijst van de artikelen die niet voorkomen in de prijzendatabase zodat deze gemakkelijk kan aangevuld worden.
  • SimaCALC zorgt ervoor dat Pro Memorie artikelen (PM) die getekend zijn niet in rekening gebracht worden voor de ramingsprijs.

Met SimaCALC en dankzij de snelle interactieve rekenmodules in ARCHICAD kan je van bij het begin van het ontwerpproces de kostprijs bewaken.

GIBU Gedetailleerde meetstaat

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

Bijkomende gegevens die de gedetailleerde meetstaat controleerbaar maken voor de aannemer en die in ARCHICAD toch beschikbaar zijn, worden door SimaCALC op een geordende wijze toegevoegd. (Verdieping, lokaal, waar het artikel zich in het gebouw bevindt – Identificatie of nummering – andere eigenschappen)
Dankzij de interactiviteit van de rekenmodules van ARCHICAD kan de ontwerper alles op elk moment controleren. (Je klikt op een artikel in de meetstaat en onmiddellijk wordt op de tekening het overeenkomstige bouwelement geselecteerd en opgelicht).
De layout van de samenvattende opmeting kan door de ontwerper zelf ingesteld worden door middel van een instelbare excelsjabloon.
Door al deze mogelijkheden consequent toe te passen genereert SimaCALC een controleerbare en betrouwbare meetstaat die rechtstreeks ingezet kan worden als aanbestedingsdocument.

Als er na het opmaken van het aanbestedingsdossier toch nog wijzigingen nodig zijn, hoeft men deze wijzigingen slechts aan te brengen in de tekening (BIM model). Het herberekenen van een aangepast aanbestedingsdocument en een aangepaste raming is dan enkel nog een kwestie van seconden.