ARCHICAD Bibliotheken

De Standaard ARCHICAD-bibliotheek

Om vlot met een BIM programma te kunnen werken, moet men kunnen beschikken over een goed uitgewerkte bibliotheek die aangepast is aan de context waarin men werkt.

ARCHICAD heeft standaard een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1.000 parametrische objecten.

BIMcomponents.com

Via BIMComponents.com kan men direct vanuit ARCHICAD een grote verzameling generieke en fabrikantgebonden objecten kiezen, downloaden en opnemen in het project.

Daarnaast kan ARCHICAD alle gangbare CAD-formaten inlezen en omzetten naar ARCHICAD objecten.

De SimaBIB

Om het werken met ARCHICAD zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, ontwikkelt Simatek al sinds 1993 de SimaBIB.
Meer dan 25 jaar ervaring met het 3D tekenen en de feedback van onze klanten zorgen voor een bibliotheek
die afgestemd is op de hedendaagse noden van de Vlaamse architect.

De KeyMember Editie

Voor haar KeyMembers ontwikkelde Kubus de KeyMember Editie.
Deze bouwt voort op de NL+Bibliotheek maar is ook geschikt gemaakt voor de Vlaamse architect.