Online tutorials

ARCHICAD Training Series

Op de site van Graphisoft zijn verschillende ‘training materials’ te vinden die door Graphisoft ontworpen zijn zowel voor beginnende ARCHICAD gebruikers als voor studenten met verschillende interesse en kennisniveau.
Ze kunnen gedownload worden op: Graphisoft Education Portal

 

INT_AC_TS_ALL-1
Voor oudere ARCHICAD versies (v12-v15) en voor de ARCHICAD Star(T)Edition kunt u de ‘ARCHICAD Interactive Training guides’ gebruiken.

Voor ARCHICAD STAR(T) Edition 2016 kunnen de Training Materials for ARCHICAD STAR(T) Edition 2016 gedownload worden.

 

GRAPHISOFT Online Seminars

ArchiCAD Webinars
Graphisoft geeft geregeld Online Seminars over bepaalde aspecten van ARCHICAD.
Na registratie kunnen die live gevolgd worden.

De meeste van deze webinars kunnen nadien bekeken worden op www.graphisoft.com.

 

GRAPHISOFT BIM Curriculum

Aan docenten en ARCHICAD tutors biedt Graphisoft gratis lesmateriaal aan.
Het BIM Curriculum bevat PowerPoint presentaties, cursus materiaal
en teacher notes over 12 verschillende topics o.m. the BIM Concept,
Computer modeling en Vizualisation, Collaboration, Sustainable Design …

 

GRAPHISOFT Education Portal

GS_HQ_EDU2Speciaal voor studenten en de beginnende ARCHICAD gebruiker ontwikkelde GRAPHISOFT het GRAPHISOFT Education Portal.
Daar vind je o.m. een online training cursus voor beginners met als thema’s: Wat is BIM?, de ARCHICAD interface, Navigatie in ARCHICAD, Externe structuren, Dimensionering, Visualisatie en Layouts maken.
Een andere cursus behandelt de nieuwigheden in ARCHICAD 22.

 

Andere online materialen

The Quickstart Course van Eric Bobrow geeft waardevolle informatie voor de beginnende ARCHICAD gebruiker.

Op Udemy vindt u een cursus in het Nederlands:  ‘BIM met ARCHICAD’  door Dr. Ir. Arch. Stefan Boeykens, KULeuven.

Interessante filmpjes over diverse deelaspecten van BIM zijn te vinden op het YouTube kanaal van KUBUS.